TEST DE DETECCIÓ DE DEPRESSIÓ

Aquest test té com objectiu detectar si vostè pateix simptomatologia depressiva i en quin grau.

Instruccions: En el decurs de les dues darreres setmanes, ha patit algun o alguns dels problemes següents? Per cada problema, indiqui si ha patit el problema més de deu dies en les darreres dues setmanes. En cas afirmatiu, cliqui si la intensitat del problema ha estat “moderada” o “severa”.

1. 

Em sento sense energia o fatigat/da la major part del dia.

2. 

He tingut sentiments de culpa o m’he sentit inútil.

3. 

He tingut idees de que no paga la pena viure o de fer-me mal d’alguna manera.

4. 

He tingut dificultats per a prendre decisions o per a concentrar-me.

5. 

Em desperto durant la nit i després no puc tornar a agafar el son, o dormo en excés.

6. 

Tinc tendència a plorar o he sentit desig de plorar.

7. 

Els símptomes han estat tan importants que han afectat les meves activitats o relacions.

8. 

He notat que la meva gana ha augmentat o bé disminuït considerablement.

9. 

M’he notat més lent/a per parlar o moure’m, o bé he estat inquiet/a.

10. 

M’he sentit deprimit/da, decaigut/da o sense esperança.

11. 

No gaudeixo de les coses com abans o he perdut l’interès per la majoria de les coses.

12. 

Comparat amb el meu funcionament previ, les meves activitats diàries han patit un deteriorament.

13. 

Els meus problemes poden estar relacionats amb la ingestió d’alguna substància (medicament o droga), o amb alguna condició mèdica, o amb un procés de dol real.